Baklyukov Evgeniy


Profile: Baklyukov Evgeniy
City: Apatity
Device: Thrustmaster T300RS
Car: Ferrari 296 GT3

Results