Week 4


Starts:
Mon 00:00 (UTC+3)
Monday 00:00 (UTC+3)
12.02.2024
12 February 2024
Ends:
Mon 00:00 (UTC+3)
Monday 00:00 (UTC+3)
19.02.2024
19 February 2024

ResultsDriver Car Total Gap Points
1 Hyundai i20 N Rally1 HYBRID 15:04.683 - 118
2 Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID 15:16.999 +12.316 15
3 Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID 15:19.437 +14.754 12
4 Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID 15:22.441 +17.758 10
5 Hyundai i20 N Rally1 HYBRID 16:01.117 +56.434 108
6
Francois Duval
Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID 16:14.723 +01:10.040 6
7 Hyundai i20 N Rally1 HYBRID 16:38.009 +01:33.326 104
8 Hyundai i20 N Rally1 HYBRID 16:40.820 +01:36.137 102
9 Hyundai i20 N Rally1 HYBRID 16:42.564 +01:37.881 101
10 Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID 16:48.690 +01:44.007 0
11 Ford Puma Rally1 HYBRID 17:00.267 +01:55.584 0
12 Hyundai i20 N Rally1 HYBRID 17:12.017 +02:07.334 0
13
andreyka2015
Ford Puma Rally1 HYBRID 17:19.458 +02:14.775 0
14 Hyundai i20 N Rally1 HYBRID 17:23.341 +02:18.658 0
15 Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID 17:24.214 +02:19.531 0
16 Ford Puma Rally1 HYBRID 17:31.158 +02:26.475 0
17 Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID 17:56.573 +02:51.890 0
18 Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID 18:13.376 +03:08.693 0
19 Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID 18:28.948 +03:24.265 0
20 Hyundai i20 N Rally1 HYBRID 19:24.061 +04:19.378 0
21 Ford Puma Rally1 HYBRID DNF - 0
22 Ford Puma Rally1 HYBRID DNF - 25
23 Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID DNF - 0
24 Ford Puma Rally1 HYBRID DNF - 0
25
22SERGBORIS
Ford Puma Rally1 HYBRID DNF - 0