Rostok


20 Mar 2023, Mon 21:00 (UTC+3)


Championship PFC Trabant Cup 2023a
Game Assetto Corsa

Sessions

1 Practice 15 minutes
2 Qualifying 10 minutes
3 Race #1 20 minutes
4 Race #2 (реверс: 10 мест) 20 minutes


Driver Laps Best lap Total time Gap Points
1 Pavlov Ivan 10 02:11.021 22:07.099 25
2 Astapenka Mikita 10 02:10.609 22:07.262 +0.163 21
3 Makeev Dmitriy 10 02:10.610 22:06.542 +59.443 18
4 Yaushev Alex 10 02:09.312 22:08.267 +1.168 16
5 Alabuhin Mihail 10 02:11.769 22:22.364 +15.265 15
6 Plyusnin Ivan 10 02:10.659 22:25.618 +18.519 14
7 Trusevich Artyom 10 02:11.318 22:25.705 +18.606 13
8 Velichko Viacheslav 10 02:12.867 22:28.088 +20.989 12
9 Tumbakov Konstantin 10 02:11.712 22:29.843 +22.744 11
10 Rabotkin Artem 10 02:11.932 22:41.171 +34.072 10
11 Ozhegin Aleksey 10 02:14.030 22:49.453 +42.354 9
12 Kulakov Maxim 10 02:13.855 22:57.587 +50.488 8
13 Shevchuks Ruslans 10 02:16.214 22:58.701 +51.602 7
14 Popov Ilya 10 02:13.675 22:59.063 +51.964 6
15 Uvarov Igor 10 02:13.727 23:05.428 +58.329 5
16 Osipov Nikolay 8 02:12.351 18:13.893 +2 laps 4
17 Vashkevich Alexey 9 02:12.093 20:28.446 +1 lap 3
18 Starikov Konstantin 2 02:22.457 04:52.571 +8 laps 2
19 Mamaev Stepan 7 02:17.446 DSQ +3 laps 0
Заявитель Нарушитель Заезд Дата подачи Статус